tel: 734 734 070, 664 200 277, 734 734 074, 22 787 08 08

Ząbki, Powstańców 35

powstańców Inwestycja zakończona w 2018 roku. Cichobieżne windy, garaże poddziemne.